Kindercoaching

Spelenderwijs coachen

Kinderen hebben steeds meer te maken met vele prikkels. Sommige kinderen zijn gevoeliger voor deze prikkels dan andere kinderen. Soms is er iets naars gebeurd of het kind zit “gewoon” niet lekker in zijn of haar vel. Dat kan zich uiten in emoties zoals boosheid, angst, verdriet of onzekerheid. Hier kan het kind last van hebben, maar het kan ook invloed hebben op de omgeving. Op een praktische manier ga ik op zoek naar positieve veranderingen die we kunnen aanbrengen. Dat doe ik met aandacht voor het kind en het gezin.  

Als kindercoach ben ik het steuntje in de rug voor kinderen en hun ouders. Op een praktische manier ga ik samen met het kind op zoek naar positieve verandering. Dat doe ik met aandacht voor het kind en het gezin.

Samen terug in balans

Bij het coachen van kinderen ga ik uit van de talenten en kracht van het kind. Samen kijken we waar hij of zij vastloopt en welk pad we kunnen bewandelen om daar verandering in aan te brengen. Het kind geeft de richting aan en ik loop mee. Soms stuur ik even bij, en probeer ik een spiegel te zijn. Maar het gaat om de talenten en de kracht die het kind gebruikt om verder te komen.

3-Dees helpt bij:

Kind en gezin weer in balans?

Neem dan contact met me op. Bel 06-50 27 80 12 of mail info@3-dees.nl

Hoe gaat 3-Dees te werk?

Inschrijven

Via de huisarts, een andere verwijzer of op eigen initiatief heb je contact opgenomen. Na deze aanmelding plannen we een telefonische kennismaking in.

Intake

Na de telefonische afstemming ontvangen jullie een intake formulier. We plannen een afspraak bij jullie thuis voor een eerste ontmoeting.

Kennismaking

Tijdens de kennismaking wordt het intakeformulier besproken. We bekijken of er een klik is en of het goed voelt om samen verder te gaan. 

Ondersteuning

Spelenderwijs ontdek ik samen met het kind de situatie. Ik koppel dit terug aan de ouder(s) en we bespreken eventuele vervolgstappen.